User Tools

Site Tools


101-bukovn-k-la-gi

Bukovník là một làng thuộc huyện Klatovy, vùng Plzeňský, Cộng hòa Séc.[1]

Bukovník nằm cách khoảng 34 kilômét (21 mi) về phía đông nam Klatovy, 63 km (39 mi) về phía nam Plzeň, và 111 km (69 mi) tây nam của Prague. Ngôi làng có diện tích khoảng 4,08 kilômét vuông (1,58 sq mi), dân số đạt 82 người (tính năm 2014).

101-bukovn-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)