User Tools

Site Tools


101-breda-ba-64-la-gi

Breda Ba.64 là một loại máy bay cường kích một động cơ của Italy trang bị cho Regia Aeronautica (không quân Italy) trong thập niên 1930.

Ba.64 được Antonio Parano và Giuseppe Panzeri thiết kế, nó chỉ trang bị hạn chế với 2 đơn vị từ năm 1936, cùng với loại Caproni A.P.1. Đến năm 1939 nó bắt đầu bị thải loại, và được thay thế bằng loại Ba.65.

Tính năng kỹ chiến thuật (Ba.64)[sửa | sửa mã nguồn]

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Trang bị vũ khí

  • Súng:
    • 2 × súng máy Breda-SAFAT 12,7 mm (.50 in)
    • 3 × súng máy Breda-SAFAT 7,7 mm (.303 in)
  • Bom: 544 kg (1.200 lb)
Máy bay có tính năng tương đương
Danh sách khác
  • Mondey, David The Hamlyn Concise Guide to Axis Aircraft of World War II. New York: Bounty Books, 2006. ISBN 07537140604.
  • Taylor, Michael J.H. Jane's Encyclopedia of Aviation Vol.2. Danbury, Connecticut: Grolier Educational Corporation, 1980. ISBN 0-7106-0710-5.
  • Winchester, Jim. "Breda Ba.65." Aircraft of World War II: The Aviation Factfile. Kent, UK: Grange Books plc, 2004. ISBN 1-84013-639-1.
101-breda-ba-64-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)