User Tools

Site Tools


101-brachyrhopala-soluta-la-gi

Brachyrhopala soluta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Brachyrhopala
Loài (species) B. soluta
Danh pháp hai phần
Brachyrhopala soluta
Walker, 1861

Brachyrhopala soluta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Brachyrhopala soluta được Walker miêu tả năm 1861. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Brachyrhopala soluta tại Wikispecies
101-brachyrhopala-soluta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)