User Tools

Site Tools


101-bloch-mb-200-la-gi

MB.200 là một loại máy bay ném bom của Pháp trong thập niên 1930, được thiết kế và phát triển bởi hãng Societé des Avions Marcel Bloch. Trên 200 chiếc MB.200 đã được chế tạo cho không quân Pháp, ngoài ra nó được cấp giấy phép để sản xuất tại Tiệp Khắc, nhưng nó sớm trở nên lỗi thời và phần lớn đã bị thải loại ngay khi Chiến tranh thế giới II nổ ra.

MB.200.01
Mẫu thử duy nhất
MB.200B.4
Phiên bản sản xuất – 2 động cơ Gnome-Rhône 14Kirs
MB.201
Dùng 2 động cơ Hispano-Suiza 12Ybrs[1]
MB.202
Dùng 4 động cơ Gnome-Rhône 7Kdrs[1]
MB.203
2 động cơ Clerget 14F[1]
 Bulgaria
Không quân Bulgaria[2]
 Tiệp Khắc
Không quân Tiệp Khắc
 Pháp
Armée de l'Air
 Germany
Luftwaffe
Tây Ban Nha Cộng hòa Tây Ban Nha
Không quân Cộng hòa Tây Ban Nha[3]

Tính năng kỹ chiến thuật (MB.200B.4)[sửa | sửa mã nguồn]

Đặc điểm riêng[sửa | sửa mã nguồn]

Hiệu suất bay[sửa | sửa mã nguồn]

Vũ khí[sửa | sửa mã nguồn]

  • 3 súng máy MAC 1934 7,5 mm (0.295 in)
  • 1.200 kg (2.646 lb) bom
Máy bay có sự phát triển liên quan
Danh sách khác
Ghi chú
Tài liệu
  • Angelucci, Enzo. World Encyclopedia of Military Aircraft. London, Jane's Publishing, 1981. ISBN 0-7106-0148-4.
  • Green, William and Gordon Swanborough. "Balkan Interlude - The Bulgarian Air Force in WWII". Air Enthusiast. Issue 39, May–August 1989. Bromley, Kent: Tri-Service Press, pp. 58–74. ISSN 0143-5450.
  • Shores, Christopher S. and Cristian-Jacques Ehrengardt. "Syrian Campaign, 1941: Part 1; Forestalling the Germans; air battles over S. Lebanon". Air Pictorial, July 1970. pp. 242–247.
  • Shores, Christopher S. and Cristian-Jacques Ehrengardt. "Syrian Campaign, 1941: Part 2; Breaking the back of Vichy air strength; conclusion". Air Pictorial, August 1970. pp. 280–284.
  • Taylor, Michael J.H. Warplanes of the World 1918-1939. London:Ian Allen, 1981. ISBN 0-7710-1078-1.
101-bloch-mb-200-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)