User Tools

Site Tools


101-blepharotes-aterrimus-la-gi

Blepharotes aterrimus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Blepharotes
Loài (species) B. aterrimus
Danh pháp hai phần
Blepharotes aterrimus
Hermann, 1907

Blepharotes aterrimus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Blepharotes aterrimus được Hermann miêu tả năm 1907. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Blepharotes aterrimus tại Wikispecies
101-blepharotes-aterrimus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)