User Tools

Site Tools


101-birka-la-gi

Vườn cảnh Birka nằm trên đảo Bjorke, hồ Malan đã hình thành từ thế kỷ thứ 9 - 10. Birka là nơi đầu tiên tập hợp của đạo Cơ đốc giáo sáng lập năm 831 bởi Saint Ansgar và là ví dụ điển hình nhất về một nơi định cư, buôn bán của người Viking. Cùng với vườn Hovgården, Birka đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới vào năm 1993.

101-birka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)