User Tools

Site Tools


101-b-o-kai-tak-la-gi

Tên gọi Kai-tak (Khải Đức) được sử dụng để gọi ba tropical cyclones ở phía tây Thái Bình Dương. Tên gọi do Hồng Kông đóng góp, và là tên của một sân bay cũ.

  • Bão Kai-tak năm 2000 (T0004, 06W, Edeng) - tấn công vùng ven biển Trung Quốc đại lục và Đài Loan.
  • Bão Kai-tak năm 2005 (T0521, 22W) - bão cuối mùa đổ bộ vào Việt Nam.
  • Bão Kai-Tak (2012) (T1213, 14W, Helen) - tấn công Philippines, Trung Quốc và Việt Nam.
101-b-o-kai-tak-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)