User Tools

Site Tools


101-b-nh-vi-n-y-h-c-c-truy-n-trung-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-nh-vi-n-y-h-c-c-truy-n-trung-ng-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​fn org" style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold">​Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Logo BV CoTruyen.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​4/​42/​Logo_BV_CoTruyen.jpg/​140px-Logo_BV_CoTruyen.jpg"​ width="​140"​ height="​140"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​4/​42/​Logo_BV_CoTruyen.jpg 1.5x" data-file-width="​187"​ data-file-height="​187"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​efefef">​Vị trí</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vị trí</​th><​td>​
 +29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loại bệnh viện</​th><​td class="​category">​
 +Bệnh viện chuyên khoa</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giường</​th><​td>​
 +550</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​efefef">​Lịch sử</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​
 +1957</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​efefef">​Liên kết</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Điện thoại</​th><​td>​
 ++84-04-3826 3616</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Website</​th><​td>​
 +nhtm.gov.vn</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương</​b>​ là bệnh viện đầu ngành về YHCT - Trung tâm hợp tác về y học cổ truyền (YHCT) của Tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam.
 +</​p><​p>​Bệnh viện có 23 khoa phòng, 3 trung tâm được chia thành 3 khối: lâm sàng, cận lâm sàng, và khối các phòng ban chức năng. Bệnh viện có 371 viên chức trong đó có 02 Phó Giáo sư, 14 Tiến sĩ, 35 Thạc sĩ, 9 Bác sĩ chuyên khoa cấp II, 20 Bác sĩ chuyên khoa cấp I. 1/3 cán bộ đại học và trên đại học. Với đội ngũ các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, chuyên khoa I và các bác sĩ giàu kinh nghiệm, bệnh viện là cơ sở điều trị, nghiên cứu, và giảng dạy về YHCT lớn nhất trong cả nước.
 +</​p><​p>​Bệnh viện có 550 giường bệnh, có các khoa lâm sàng nội, ngoại, phụ, nhi, châm cứu dưỡng sinh, người có tuổi, hồi sức cấp cứu, v.v..., có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu khoa học.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ol><​li>​Khám,​ cấp cứu, điều trị nội trú, phục hồi chức năng cho mọi đối tượng ở tuyến cao nhất bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại</​li>​
 +<​li>​Nghiên cứu thừa kế các bài thuốc Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại, hiện đại hóa Y Dược học cổ truyền.</​li>​
 +<​li>​Đào tạo cán bộ chuyên ngành Y học cổ truyền, đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo bác sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền trong và ngoài nước</​li>​
 +<​li>​Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật, tham mưu cho Bộ Y tế chỉ đạo mạng lưới chuyên môn xây dựng phác đồ điều trị bằng Y học cổ truyền kết hợp với Y học hiện đại</​li>​
 +<​li>​Tuyên truyền phòng bệnh bằng Y học cổ truyền, tham gia phòng chống dịch bệnh.</​li>​
 +<​li>​Bào chế và sản xuất thuốc Y học cổ truyền; cung cấp đầy đủ, kịp thời về nhu cầu sử dụng thuốc trong và ngoài Bệnh viện</​li>​
 +<​li>​Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực về nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị của Bệnh viện.</​li>​
 +<​li>​Hợp tác quốc tế về Y học cổ truyền, khai thác nguồn viện trợ đầu tư và thiết lập mối quan hệ hợp tác về khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, tổ chức hội nghị lớp học quốc tế về Y học cổ truyền.</​li></​ol><​h2><​span id="​C.C3.A1c_danh_hi.E1.BB.87u_cao_qu.C3.BD_m.C3.A0_.C4.90.E1.BA.A3ng_v.C3.A0_Nh.C3.A0_n.C6.B0.E1.BB.9Bc_trao_t.E1.BA.B7ng_B.E1.BB.87nh_vi.E1.BB.87n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_danh_hiệu_cao_quý_mà_Đảng_và_Nhà_nước_trao_tặng_Bệnh_viện">​Các danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng Bệnh viện</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span id="​B.E1.BB.87nh_vi.E1.BB.87n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bệnh_viện">​Bệnh viện</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Huân chương Độc Lập hạng Ba (1997) hạng Nhì (2007), hạng Nhất (2012)</​li>​
 +<​li>​Huân chương Lao động hạng Nhì (1981) hạng Nhất (1985)</​li>​
 +<​li>​Huân chương Chiến Công hạng Ba (1996)</​li></​ul><​h3><​span id="​C.C3.A1_nh.C3.A2n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Cá_nhân">​Cá nhân</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Anh hùng Lao động: Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, Giáo sư. Lương y Nguyễn Sĩ Lâm</​li>​
 +<​li>​Huân chương Độc lập hạng Ba: Giáo sư. Lương y Nguyễn Sĩ Lâm (1985)</​li>​
 +<​li>​Huân chương Lao động hạng Nhì: Giáo sư Hoàng Bảo Châu (1996)</​li>​
 +<​li>​Huân chương Lao động hạng Ba: Giáo sư Trần Thuý (1999), PGS.TS Chu Quốc Trường (2007)</​li>​
 +<​li>​Huân chương chiến công hạng Nhất: PGS. TS Chu Quốc Trường (1996)</​li>​
 +<​li>​Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ: Giáo sư Hoàng Bảo Châu</​li>​
 +<​li>​Nhà giáo Nhân dân: Giáo sư Trần Thúy</​li>​
 +<​li>​Thầy thuốc Nhân dân: Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, Giáo sư Nguyễn Sĩ Lâm, Giáo sư Hoàng Bảo Châu, Giáo sư Nguyễn Văn Thang, PGS.TS. Chu Quốc Trường, PGS.TS. Trần Quốc Bình.</​li>​
 +<​li>​Thầy thuốc ưu tú: LY.BS Tống Trần Luận, TS Bùi Kim Chi, BS Phó Đức Thảo, GS Ngô Văn Thông, BS Nguyễn Đức Minh, BS Võ Thị Xuân Trà, BS Nguyễn Văn Trinh, BS CKII Trần Thị Loan, PGS.TS Trần Lưu Vân Hiền, BS CKII Phạm Thị Hồng Tuyến, PGS.TS Chu Quốc Trường, BS CKII Nguyễn Văn Tuyến, BS CKII Hoàng Đình Lân, BS CKII Nguyễn Thị Nhuần, BS CKII Nguyễn Thị Thu Phong, TS Nguyễn Thị Minh Tâm, DS Phan Thị Hòa, PGS.TS. Vũ Nam, TS.BS Nguyễn Thị Vân Anh, BSCKII Nguyễn Thị Phương Chi</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1246
 +Cached time: 20181011040951
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.139 seconds
 +Preprocessor visited node count: 675/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20800/​2097152 bytes
 +Template argument size: 844/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.028/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.17 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​99.983 ​     1 -total
 + ​68.65% ​  ​68.639 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_b&#​7879;​nh_vi&#​7879;​n
 + ​59.90% ​  ​59.886 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.23% ​  ​17.230 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7879;​nh_vi&#​7879;​n_tr&#​7921;​c_thu&#​7897;​c_B&#​7897;​_Y_t&#​7871;​
 + ​15.34% ​  ​15.341 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​M&#​7909;​c_&#​273;&#​432;&#​7907;​c_ph&​acirc;​n_t&​aacute;​ch_b&#​7857;​ng_d&#​7845;​u_ph&#​7849;​y
 + ​14.98% ​  ​14.981 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.99% ​  ​10.985 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_N&#​7897;​i
 +  9.36%    9.360      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  4.78%    4.782      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.36%    4.362      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​If_empty
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1407905-0!canonical and timestamp 20181011040951 and revision id 40354888
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-nh-vi-n-y-h-c-c-truy-n-trung-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)