User Tools

Site Tools


101-b-nh-vi-n-a-khoa-trung-ng-th-i-nguy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-nh-vi-n-a-khoa-trung-ng-th-i-nguy-n-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên</​b>​ (hay Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) là bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập từ năm 1951, có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân các dân tộc miền núi vùng Đông bắc Việt Nam. Bệnh viện đóng trên địa bàn trung tâm của tỉnh Thái Nguyên tại số 479 - Đường Lương Ngọc Quyến - TP. Thái Nguyên có trách nhiệm phục vụ trực tiếp cho hơn 1,2 triệu dân của tỉnh.
 +</p>
  
 +<​ul><​li><​b>​Trước 1975</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li>​
 +<​li>​Tháng 7/1951, Bệnh viện được thành lập tại Minh Lý, Minh Lập - Đồng Hỷ - Thái Nguyên, với tên gọi: Bệnh viện Liên khu Việt Bắc. Trực thuộc khu Y tế Liên khu Việt Bắc.</​li></​ul><​p>​- Tháng 12/1954 Bệnh viện được chuyển về Thị xã Thái Nguyên (vị trí hiện nay), khi đó là cơ sở cũ của đồn điền Kepler (vì là cơ sở cũ của kepler, nên trước đây nhân dân hay gọi: Bệnh viện Kép – le).
 +</​p><​p>​- Ngày 01/7/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 268-SL, thành lập khu tự trị Việt Bắc, cùng trong thời gian đó Bệnh viện được đổi tên thành: Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc, trực thuộc Ủy ban hành chính khu tự trị Việt Bắc, và sáp nhập Bệnh viện Thái Nguyên vào Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc vào cuối năm này.
 +</p>
 +<p>- Ngày 26/3/1976 Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định số 275/BYT-QĐ "​Tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Khu tự trị Việt Bắc thuộc Ủy ban hành chính khu tự trị Việt Bắc về Bộ Y tế trực tiếp quản lý kể từ ngày 01/4/1976 và đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên"​.
 +</​p><​p>​- Ngày 26/10/1985, Bộ Y tế có Quyết định số 1157 BYT/QĐ "Phân hạng tổ chức Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên thuộc hạng II (hai)"​.
 +</​p><​p>​- Ngày 29/4/1997, Bộ Y tế có Quyết định số 744/QĐ-BYT đổi tên Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên thành Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên trực thuộc Bộ Y tế.
 +</​p><​p>​- Ngày 11/5/2007, Bộ Y tế có Quyết định số 1689/​QĐ-BYT "xếp hạng I đối với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên"​.
 +</​p><​p>​- Ngày 3/7/2016, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức Lễ khánh thành khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ (15 tầng) và hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn 1). Tòa nhà Kỹ thuật nghiệp vụ được thiết kế, xây dựng hiện đại 15 tầng, trên diện tích 1.570m2, với quy mô 250 giường bệnh, gồm các khoa chẩn đoán hình ảnh, sinh hóa, vi sinh, GPB, phòng mổ, khu cấp cứu ngoại khoa. Cùng với đó là hệ thống trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại: can thiệp tim mạch, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm sinh hóa, vi sinh, huyết học, gây mê hồi sức, chụp cắt lớp, chụp Xquang, chụp cộng hưởng từ… Trong đó, 20 phòng mổ thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, bảo đảm nguyên tắc hoạt động 1 chiều, chống nhiễm khuẩn bệnh viện, có khu chuẩn bị bệnh nhân đầy đủ tiện ích, có hệ thống oxy, khí hút, khí nén trung tâm…
 +</​p><​p>​Hiện bệnh viện đang tiếp tục được đầu tư nâng cấp giai đoạn 2 với thêm 850 giường bệnh nữa trong thời gian tới.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​C.C3.A1c_trung_t.C3.A2m.2C_khoa.2C_ph.C3.B2ng_tr.E1.BB.B1c_thu.E1.BB.99c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_trung_tâm,​_khoa,​_phòng_trực_thuộc">​Các trung tâm, khoa, phòng trực thuộc</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên có khoảng 1650 giường bệnh với 40 khoa, phòng và trung tâm:
 +</p>
 +<div class="​div-col columns column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 15em; -webkit-column-width:​ 15em; column-width:​ 15em;">​
 +<​ul><​li>​Khoa Miễn dịch - Di truyền phân tử</​li>​
 +<​li>​Trung tâm Ung bướu</​li>​
 +<​li>​Trung tâm Huyết học truyền máu</​li>​
 +<​li>​Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến</​li>​
 +<​li>​Trung tâm Nhi khoa</​li>​
 +<​li>​Trung tâm Đột quỵ</​li>​
 +<​li>​Khoa Sinh hóa</​li>​
 +<​li>​Khoa Vi sinh</​li>​
 +<​li>​Khoa Chẩn đoán hình ảnh</​li>​
 +<​li>​Khoa giải phẫu bệnh</​li>​
 +<​li>​Khoa Dược</​li>​
 +<​li>​Khoa Lão khoa</​li>​
 +<​li>​Khoa Dinh dưỡng</​li>​
 +<​li>​Khoa Thăm dò chức năng</​li>​
 +<​li>​Khoa Khám bệnh</​li>​
 +<​li>​Khoa Khám bệnh theo yêu cầu</​li>​
 +<​li>​Khoa Hồi sức cấp cứu</​li>​
 +<​li>​Khoa Đơn nguyên cấp cứu</​li>​
 +<​li>​Khoa Nội tim mạch</​li>​
 +<​li>​Khoa Huyết học lâm sàng</​li>​
 +<​li>​Khoa Cơ Xương Khớp</​li>​
 +<​li>​Khoa Nội cán bộ</​li>​
 +<​li>​Khoa Thần kinh</​li>​
 +<​li>​Khoa Tâm thần</​li>​
 +<​li>​Khoa Ngoại Thần Kinh</​li>​
 +<​li>​Khoa Ngoại Tiêu Hoá - Gan Mật</​li>​
 +<​li>​Khoa Ngoại Tiết niệu</​li>​
 +<​li>​Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực</​li>​
 +<​li>​Khoa Chấn thương chỉnh hình</​li>​
 +<​li>​Khoa GMHS</​li>​
 +<​li>​Khoa Mắt</​li>​
 +<​li>​Khoa Tai mũi họng</​li>​
 +<​li>​Khoa Răng hàm mặt</​li>​
 +<​li>​Khoa Nhi</​li>​
 +<​li>​Khoa Phụ Sản</​li>​
 +<​li>​Khoa Truyền nhiễm</​li>​
 +<​li>​Khoa Phục hồi chức năng</​li>​
 +<​li>​Khoa Y học dân tộc</​li>​
 +<​li>​Khoa Y học hạt nhân</​li>​
 +<​li>​Khoa Nội tiết - hô hấp</​li>​
 +<​li>​Khoa Nội tiêu hóa</​li>​
 +<​li>​Khoa Nội thận - tiết niệu và lọc máu</​li>​
 +<​li>​Khoa Da liễu</​li>​
 +<​li>​Khoa Chống nhiễm khuẩn</​li>​
 +<​li>​Và 7 phòng chức năng khác.</​li></​ul></​div>​
 +<​p>​Bệnh viện hiện đang được nâng cấp để trở thành bệnh viện hạng đặc biệt - tuyến cuối của quốc gia vào năm 2020.
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1300
 +Cached time: 20181019114004
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.168 seconds
 +Real time usage: 0.218 seconds
 +Preprocessor visited node count: 874/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20051/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1470/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 897/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.040/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.7 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 173.884 ​     1 -total
 + ​58.26% ​ 101.312 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_b&#​7879;​nh_vi&#​7879;​n
 + ​53.58% ​  ​93.160 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.54% ​  ​32.233 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​16.27% ​  ​28.293 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.85%   ​17.126 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​M&#​7909;​c_&#​273;&#​432;&#​7907;​c_ph&​acirc;​n_t&​aacute;​ch_b&#​7857;​ng_d&#​7845;​u_ph&#​7849;​y
 +  9.33%   ​16.219 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7879;​nh_vi&#​7879;​n_tr&#​7921;​c_thu&#​7897;​c_B&#​7897;​_Y_t&#​7871;​
 +  7.83%   ​13.620 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.88%   ​11.955 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&​agrave;​y_b&#​7855;​t_&#​273;&#​7847;​u_v&​agrave;​_tu&#​7893;​i
 +  6.21%   ​10.791 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Div_col
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1437289-0!canonical and timestamp 20181019114004 and revision id 43279377
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-nh-vi-n-a-khoa-trung-ng-th-i-nguy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)