User Tools

Site Tools


101-b-nh-phu-th-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-nh-phu-th-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Banh_xu_xe_%28Vietnam%29.JPG/​220px-Banh_xu_xe_%28Vietnam%29.JPG"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Banh_xu_xe_%28Vietnam%29.JPG/​330px-Banh_xu_xe_%28Vietnam%29.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Banh_xu_xe_%28Vietnam%29.JPG/​440px-Banh_xu_xe_%28Vietnam%29.JPG 2x" data-file-width="​2496"​ data-file-height="​1664"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bánh phu thê làm lễ vật ăn hỏi ở Hà Nội.</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​B%C3%A1nh_phu_th%C3%AA.jpg/​220px-B%C3%A1nh_phu_th%C3%AA.jpg"​ width="​220"​ height="​329"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​B%C3%A1nh_phu_th%C3%AA.jpg/​330px-B%C3%A1nh_phu_th%C3%AA.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​B%C3%A1nh_phu_th%C3%AA.jpg/​440px-B%C3%A1nh_phu_th%C3%AA.jpg 2x" data-file-width="​1071"​ data-file-height="​1600"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bánh phu thê với lá gói truyền thống ở Huế.</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Bánh phu thê</​b>​ (hay được gọi chệch là <​b>​bánh xu xê</​b>​ hoặc <​b>​bánh xu xuê</​b>​) là một loại bánh ngọt cổ truyền của Việt Nam. Đình Bảng là nơi gắn bó với phát tích của triều Lý và là nơi đầu tiên làm ra loại bánh này.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Theo truyền thuyết, tên bánh là do vua Lý Anh Tông đặt.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +<table class="​cquote"​ role="​presentation"​ style="​margin:​auto;​ border-collapse:​ collapse; border: none; background-color:​ transparent;​ width: auto;"><​tbody><​tr><​td style="​width:​ 20px; vertical-align:​ top; border: none; color: #B2B7F2; font-size: 40px; font-family:​ 'Times New Roman',​ Times, serif; font-weight:​ bold; line-height:​ .6em; text-align: left; padding: 10px 10px;">​“
 +</td>
 +<td style="​vertical-align:​ top; border: none; padding: 4px 10px;"><​i>​...Bánh xu xê. Cái tên kỳ khôi này ở đâu mà ra? Thứ bột vàng và trong như hổ phách ấy, dẻo và quánh dưới hàm răng, là một thứ bánh rất ngon. Dù sao, cũng là một thứ bột thẳng thắn, vì nó dễ cho ta đoán trước để mà thèm thuồng những cái ngon ngọt hơn ẩn náu bên trong. Qua cái màu vàng óng ánh ấy, màu trắng của sợi dừa và màu vàng nhạt của đậu thêm một sắc nóng ấm và thân mật. Tôi bao giờ cũng ưa thức ăn nào có một hình sắc đẹp đẽ cái đẹp lúc trông ngắm giúp nhiều cho cái thưởng thức lúc ăn lắm.</​i>​
 +</td>
 +<td style="​width:​ 20px; vertical-align:​ bottom; border: none; color: #B2B7F2; font-size: 40px; font-family:​ 'Times New Roman',​ Times, serif; font-weight:​ bold; line-height:​ .6em; text-align: right; padding: 10px 10px;">​”
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​3"​ class="​cquotecite"​ style="​border:​ none; padding-right:​ 4%; font-size: smaller; text-align: right;"><​cite>​— Thạch Lam, Hà Nội băm sáu phố phường<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​cite>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span id="​Nguy.C3.AAn_li.E1.BB.87u_v.C3.A0_quy_tr.C3.ACnh_th.E1.BB.B1c_hi.E1.BB.87n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nguyên_liệu_và_quy_trình_thực_hiện">​Nguyên liệu và quy trình thực hiện</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Để làm bánh, người ta phải chọn loại gạo nếp cái hoa vàng thơm ngon. Gạo đem vo sạch, để ráo nước và dùng cối giã chứ không được xay bằng máy. Sau đó, lọc lấy tinh bột gạo. Một cân gạo nếp cái hoa vàng thường chỉ lấy được 4 lạng tinh bột. Bột lọc đó lại đem xay cho thật nhuyễn rồi phơi hoặc sấy khô để qua 15 ngày mới đem ra làm bánh, nếu làm ngay thì bánh sẽ nát.
 +</​p><​p>​Nhân bánh là đỗ xanh ngâm kỹ đãi sạch vỏ. Đem hấp chín, nghiền mịn, thắng với đường và trộn lẫn vài sợi dừa đã được nạo nhỏ. Khi ăn, bánh thường được cắt làm bốn nên trong nhân bánh 4 hạt sen được đặt ở 4 góc.
 +</​p><​p>​Khi bóc chiếc bánh ra ta sẽ thấy bánh có màu vàng ươm trong suốt nhìn rõ những sợi dừa nạo nhỏ rắc lẫn bên trong trông thật hấp dẫn. Màu vàng của vỏ bánh được tạo thành từ hoa/quả dành dành. Người làm bánh đem hoa dành dành phơi khô, khi nào làm bánh thì ngâm vào nước sôi để chiết xuất nước có màu vàng, lấy nước này trộn vào bột để tạo màu bánh.
 +</​p><​p>​Theo truyền thống bánh được gói bằng hai thứ lá. Bên trong là lớp lá chuối chống dính, ngoài cùng lá lớp lá dừa, tuy trên tráp ăn hỏi có thể bánh được đặt trong hộp giấy màu đỏ. Luộc bánh tốt nhất là luộc bằng bếp củi đun vừa lửa.
 +</p>
 +
 +<​p>​Ở nhiều nơi tại Việt Nam bánh được sử dụng như một lễ vật đựng trong các tráp ăn hỏi. Trong đám cưới người ta cũng dùng bánh này làm món tráng miệng.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Ghé Đình Bảng, nếm bánh phu thê”. Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 17 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%C3%A1nh+phu+th%C3%AA&​amp;​rft.btitle=Gh%C3%A9+%C4%90%C3%ACnh+B%E1%BA%A3ng%2C+n%E1%BA%BFm+b%C3%A1nh+phu+th%C3%AA&​amp;​rft.date=17+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=B%C3%A1o+%C4%91i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD+c%E1%BB%A7a+B%C3%A1o+Gia+%C4%91%C3%ACnh+v%C3%A0+X%C3%A3+h%E1%BB%99i&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fgiadinh.net.vn%2Fdu-lich%2Fghe-dinh-bang-nem-banh-phu-the-20120408103046357.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Chuyện kể rằng khi vua Lý Anh Tông đi đánh trận, người vợ ở nhà thương chồng vất vả đã tự tay vào bếp làm bánh gửi ra cho chồng. Vua ăn thấy ngon, nghĩ đến tình vợ chồng đã đặt tên bánh là bánh phu thê (sau này còn có tên gọi là bánh xu xuê).</​i></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Hà Nội băm sáu phố phường, Thạch Lam, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2010</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181011101017
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.068 seconds
 +Real time usage: 0.084 seconds
 +Preprocessor visited node count: 275/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4999/​2097152 bytes
 +Template argument size: 942/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1918/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.015/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.17 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​53.570 ​     1 -total
 + ​87.80% ​  ​47.035 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​67.64% ​  ​36.234 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.78% ​   6.313      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cquote
 +  6.26%    3.352      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​196197-0!canonical and timestamp 20181011101017 and revision id 26131223
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-nh-phu-th-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)