User Tools

Site Tools


101-b-nh-p-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-nh-p-a-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​262px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​B%C3%A1nh_p%C3%ADa_new.jpg/​260px-B%C3%A1nh_p%C3%ADa_new.jpg"​ width="​260"​ height="​195"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​B%C3%A1nh_p%C3%ADa_new.jpg/​390px-B%C3%A1nh_p%C3%ADa_new.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​B%C3%A1nh_p%C3%ADa_new.jpg/​520px-B%C3%A1nh_p%C3%ADa_new.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một cái bánh pía hoàn chỉnh (với thông tin về thành phần, nhà sản xuất và xuất xứ in trên mặt)</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Bánh pía</​b>​ là một trong những đặc sản của Sóc Trăng,<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ do người Hoa di cư vào miền Nam sáng tạo ra. Bánh pía được làm bằng bột mì, sầu riêng, lòng đỏ trứng.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Đôi khi bánh pía còn được gọi là <​b>​bánh bía, bánh lột da</​b>​.
 +</​p><​p>​Vì lý do thương mại, người sản xuất thường dùng phẩm đỏ in tên hoặc nhãn hiệu của nơi làm bánh trực tiếp lên mặt bánh. Ngoài ra, thành phần nhân bánh, nguồn gốc xuất xứ cũng thường được in trực tiếp lên bánh.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Bánh pía thực chất có nguồn gốc từ bánh trung thu của người Triều Châu, những chiếc bánh pía nguyên thủy chỉ có nhân thịt heo và đậu xanh, loại bột bánh có nhiều lớp mỏng và nhân bánh có trộn mỡ.<​sup id="​cite_ref-n1_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Từ pía có gốc từ tiếng Triều Châu “<​i>​pi-é</​i>​”,​ âm Hán Việt có nghĩa là <​i>​bánh</​i>​.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Bánh do một số người Minh Hương di cư sang Việt Nam từ thế kỷ 17 mang theo. Trước đây, việc làm bánh pía hoàn toàn mang tính thủ công và phục vụ cho nhu cầu của từng gia đình. Các lò bánh pía tập trung nhiều ở xã Phú Tâm, huyện Châu Thành.
 +</​p><​p>​Bánh pía ngày trước cũng khá đơn giản, vỏ ngoài làm bằng bột mì có nhiều lớp da mỏng bao lấy phần nhân, lớp da ngoài dày thường để in chữ, nhân làm bằng đậu xanh và mỡ heo chứ không có lòng đỏ trứng muối và các loại thành phần khác như hiện nay. Do thị hiếu của người tiêu dùng mà các lò bánh mới thêm các thành phần hương liệu khác như sầu riêng, khoai môn, lòng đỏ trứng muối.<​sup id="​cite_ref-n1_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Hiện nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, Bánh Pía có thêm nhiều loại hình mới như Bánh Pía Môn, Bánh Pía Thịt Lạp,... Bánh được đóng gói và bảo quản kỹ hơn nên dùng được lâu hơn, và điều đặc biệt và hộp đựng bánh được phân ra thành từng cái chứ không đựng chung bốn cái 1 hộp như trước đây nữa giúp thực khách có thể sử dụng dễ dàng hơn.
 +</​p><​p>​Bánh pía cũng theo chân người Việt tỵ nạn sang Mỹ sau năm 1975. Ở Dallas, Texas có lò bánh pía có tiếng với cộng đồng người Việt khiến du khách từ xa cũng tìm đến mua đem về làm quà.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Bánh pía</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1326
 +Cached time: 20181010194611
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.083 seconds
 +Preprocessor visited node count: 285/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7448/​2097152 bytes
 +Template argument size: 596/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2065/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.007/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 661 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​53.545 ​     1 -total
 + ​49.02% ​  ​26.245 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat
 + ​42.91% ​  ​22.977 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​37.33% ​  ​19.990 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 + ​29.05% ​  ​15.557 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​7849;​m_th&#​7921;​c_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​26.42% ​  ​14.148 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​21.54% ​  ​11.533 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.63% ​   9.439      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.48%    2.933      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​334340-0!canonical and timestamp 20181010194611 and revision id 26624035
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-nh-p-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)