User Tools

Site Tools


101-b-n-o-ng-d-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-n-o-ng-d-ng-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Bán đảo Đông Dương</​b>​ hay <​b>​Bán đảo Trung-Ấn</​b>​ (tiếng Pháp: <​i>​Indochine</​i>,​ tiếng Anh: <​i>​Indochina</​i>​) là một khái niệm địa lý khởi nguồn từ thế kỷ XIX để chỉ phần lục địa của khu vực mà hiện nay gọi là Đông Nam Á. Bán đảo này mang tên <​b>​Trung-Ấn</​b>​ bởi những những yếu tố lịch sử đã làm khu vực này chịu ảnh hưởng văn hóa từ Ấn Độ và Trung Hoa, và về mặt địa lý, khu vực này tiếp giáp với Ấn Độ ở phía tây và Trung Quốc ở phía Bắc. Hiện nay, bán đảo Trung-Ấn trải qua lãnh thổ các quốc gia Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, và Malaysia bán đảo.
 +</p>
  
 +
 +<​dl><​dt>​Các lãnh thổ lịch sử thuộc Đông Dương thuộc Pháp</​dt>​
 +<​dd/></​dl><​dl><​dt>​Khái niệm rộng hơn về địa lý và văn hóa, còn được biết đến với tên gọi "​Đông Nam Á lục địa"​ thì bao gồm thêm</​dt>​
 +<​dd/></​dl><​ul><​li><​span class="​flagicon"><​img alt="​Myanmar"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Flag_of_Myanmar.svg/​23px-Flag_of_Myanmar.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Flag_of_Myanmar.svg/​35px-Flag_of_Myanmar.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Flag_of_Myanmar.svg/​45px-Flag_of_Myanmar.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/></​span>​ Myanma (một phần của Ấn Độ thuộc Anh cho đến năm 1937)</​li>​
 +<​li><​span class="​flagicon"><​img alt="​Thái Lan" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_Thailand.svg/​23px-Flag_of_Thailand.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_Thailand.svg/​35px-Flag_of_Thailand.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_Thailand.svg/​45px-Flag_of_Thailand.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Thái Lan (trước là Xiêm)</​li>​
 +<​li><​span class="​flagicon"><​img alt="​Malaysia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Flag_of_Malaysia.svg/​23px-Flag_of_Malaysia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Flag_of_Malaysia.svg/​35px-Flag_of_Malaysia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Flag_of_Malaysia.svg/​46px-Flag_of_Malaysia.svg.png 2x" data-file-width="​2800"​ data-file-height="​1400"/></​span>​ Malaysia bán đảo</​li></​ul>​
 +<​p>​Khu vực này ban đầu được người Pháp gọi là <​i>​Indo-Chine</​i>​ (<​i>​Ấn Độ - Trung Hoa</​i>​) để chỉ khu vực nằm phía đông của Ấn Độ và phía nam Trung Quốc, chịu ảnh hưởng văn hóa của hai vùng này. Người Việt dùng tên gọi <​b>​Đông Dương</​b>​ (Biển Đông), tương tự cách dùng tên gọi <​i>​Tây Dương</​i>​ cho châu Âu, <​i>​Tiểu Tây Dương</​i>​ cho bán đảo Ấn Độ, <​i>​Nam Dương</​i>​ cho quần đảo Indonesia. Sách Giáo khoa sử dụng tên gọi <​b>​bán đảo Trung-Ấn</​b>​ tương đương với Đông Nam Á lục địa, nhiều tài liệu sử dụng tên <​i>​bán đảo Ấn-Hoa</​i>​ theo sát nghĩa của <​i>​Indochine</​i>​. Người Trung Quốc dịch âm <​i>​Indo-Chine</​i>​ thành <​b>​Ấn Độ-Chi Na</​b>​ (印度支那). Người Hoa tại Đông Nam Á, Đài Loan thì gọi là <​b>​Trung Nam bán đảo</​b>​ (中南半島).
 +</​p><​p>​Trong <​b>​bán đảo Đông Dương</​b>​ đã từng tồn tại Đông Dương thuộc Pháp, là các nước thuộc địa cũ của Pháp, gồm Annam (Trung kỳ), Cochinchine (Nam kỳ), Tonkin (Bắc kỳ) (cả ba nay thuộc Việt Nam), Lào và Campuchia. Thời kỳ là thuộc địa của Anh, Miến Điện được coi là một phần của <​i>​British India</​i>​ (Ấn Độ thuộc Anh), nhưng đôi khi người ta cũng dùng <​i>​British Indochina</​i>​ (Indochina thuộc Anh) để chỉ Miến Điện. Theo nghĩa rộng thì Đông Dương có thể được gọi là <​b>​Đông Nam Á lục địa</​b>​ (<​i>​Mainland Southeast Asia</​i>​).
 +</p>
 +
 +<​p>​Vào thế kỷ XVII-XVIII, khi nói đến vùng Đông Nam Á, người Pháp thường dùng tên gọi <​i>​Ngoại Ấn</​i>​ (Inde extérieure) hay <​i>​Ấn Độ bên kia sông Hằng</​i>​ (Inde au-delà du Gange), còn người Anh thì gọi là <​i>​Ultra-Ganges India</​i>​.
 +</​p><​p>​Tên gọi Đông Dương (Indo-Chine) xuất hiện lần đầu tiên dưới ngòi bút của Conrad Malte Bruun (1775-1826) trong bộ sách <​i>​Địa lý toán học, hình thể và chính trị của các nơi trên thế giới</​i>,​ xuất bản năm 1804. Trong tập 12 của bộ sách này có nói đến các nước Indo-Chine hay vương quốc Tonquin, Cochinchine,​ Lào...
 +</​p><​p>​Bốn năm sau, tên gọi Indo-Chine lại xuất hiện trong một bài báo của John Leyden (1775-1811) trên tạp chí <​i>​Nghiên cứu châu Á</​i>​ của Hội châu Á vùng Bengal, xuất bản tại Calcutta năm 1808.
 +</p>
 +
 +<​p>​Tôn giáo chính trong vùng là Phật giáo nguyên thủy. Phật giáo Đại thừa rất phổ biến ở Việt Nam, trong khi Malaysia có Hồi giáo là tôn giáo chính, tồn tại cùng nhiều tôn giáo khác.
 +</p>
 +
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:​transparent;​color:​inherit;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow hlist" colspan="​2"/></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1246
 +Cached time: 20181010172229
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.376 seconds
 +Real time usage: 0.503 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2536/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 122877/​2097152 bytes
 +Template argument size: 32955/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 5/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.088/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.71 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 299.978 ​     1 -total
 + ​57.32% ​ 171.936 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_islands
 + ​54.01% ​ 162.019 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.17% ​  ​60.500 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Khu_v&#​7921;​c
 + ​19.04% ​  ​57.124 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_columns
 + ​15.57% ​  ​46.717 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​12.35% ​  ​37.038 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  9.81%   ​29.432 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_trong_h&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  6.23%   ​18.686 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Aligned_table
 +  4.57%   ​13.702 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​6572-0!canonical and timestamp 20181010172228 and revision id 43084229
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-n-o-ng-d-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)