User Tools

Site Tools


101-b-i-tr-ng-khuy-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-i-tr-ng-khuy-t-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bãi Trăng Khuyết</​b>​ là một rạn san hô vòng thuộc cụm An Bang (cụm Thám Hiểm) của quần đảo Trường Sa. Rạn vòng này nằm cách đô thị Rizal trên đảo Palawan của Philippines 60 hải lý (111 km) về phía tây.<​sup id="​cite_ref-pdi_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Bãi Trăng Khuyết là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Hiện chưa rõ nước nào thực sự kiểm soát rạn vòng này.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tên gọi: <​i>​bãi Trăng Khuyết</​i>;​ tiếng Anh: <​i>​Half Moon Shoal</​i>;​ tiếng Filipino: <​i>​Hasa-Hasa</​i>;​ tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​半月礁</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Bànyuè jiāo</​span></​i>,​ Hán-Việt:​ <​i>​Bán Nguyệt tiêu</​i></​li>​
 +<​li>​Đặc điểm: có dạng hơi giống hình chữ nhật. Chiều dài tính theo trục chính bắc-nam là 5,5 hải lý (10,2 km). Một vành đai đá san hô ngập sóng với chiều rộng từ 0,4 đến 1 hải lý (0,74 đến 1,85 km) bao quanh phần lớn chu vi của rạn vòng này. Chỉ có duy nhất một hòn đá nổi lên ở mặt đông với độ cao 1 m. Vụng biển (đầm nước) của bãi Trăng Khuyết có độ sâu khoảng 27 m và là nơi trú ẩn tốt cho tàu thuyền nhỏ.<​sup id="​cite_ref-durham_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-s161_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li></​ul>​
 +<​p>​Ngày 14 tháng 7 năm 2012, thị trưởng Kalayaan<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[Ghi chú 1]</​sup>​ cho biết tàu frigate Đông Quan 560 (lớp Giang Hồ-V) của Trung Quốc đã bị mắc cạn tại bãi Trăng Khuyết trong khoảng mười ngày trước đó.<​sup id="​cite_ref-pdi_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Con tàu này cũng từng chạy vòng quanh khu vực bãi Trăng Khuyết nhiều lần<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ và từng bắn cảnh cáo ba tàu cá Philippines tại bãi Hải Sâm vào tháng 2 năm 2011. Ngày 15 tháng 7, Trung Quốc thông báo giải cứu thành công chiếc tàu bị mắc cạn vào lúc 5 giờ sáng (giờ chuẩn Trung Quốc) và đã sắp xếp đưa nó về cảng.<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Khái niệm chỉ nhóm đảo thuộc Trường Sa mà Philippines tuyên bố chủ quyền</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181011134248
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.272 seconds
 +Real time usage: 0.340 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1686/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 67572/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3819/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 7359/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.093/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.81 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 233.660 ​     1 -total
 + ​50.14% ​ 117.160 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Disputed_Islands
 + ​46.54% ​ 108.751 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​27.16% ​  ​63.463 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​16.97% ​  ​39.657 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 + ​13.08% ​  ​30.555 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7847;​n_&#​273;&#​7843;​o_Tr&#​432;&#​7901;​ng_Sa
 + ​11.27% ​  ​26.331 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​11.16% ​  ​26.087 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.03%   ​18.757 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  7.35%   ​17.185 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1429226-0!canonical and timestamp 20181011134248 and revision id 26345882
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-i-tr-ng-khuy-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)