User Tools

Site Tools


101-b-i-th-ch-sa-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-i-th-ch-sa-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bãi Thạch Sa</​b>​ là một rạn san hô vòng chìm ngập dưới nước thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa.
 +</​p><​p>​Bãi Thạch Sa là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Hiện chưa rõ nước nào thực sự kiểm soát rạn vòng này.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tên gọi: <​i>​bãi Thạch Sa</​i>;​ tiếng Anh: <​i>​Seahorse Shoal</​i>​ hoặc <​i>​Routh Shoal</​i>;​ tiếng Filipino: <​i>​Baybayin Dagat</​i>;​ tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​海马滩</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Hǎimǎ tān</​span></​i>,​ Hán-Việt:​ <​i>​Hải Mã than</​i></​li>​
 +<​li>​Đặc điểm: có hình quả lê với chiều dài tính theo trục bắc-đông bắc là 8 hải lý (14,8 km) và chiều rộng từ 3 đến 4,5 hải lý (5,​6-8,​3 km). Độ sâu tối thiểu của vành san hô và vụng biển lần lượt là 8,2 m và 31 m.<sup id="​cite_ref-s161_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Diện tích của rạn vòng đạt 80 km².<​sup id="​cite_ref-durham_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-s161-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book"><​i>​Sailing Directions 161 (Enroute) - South China Sea and the Gulf of Thailand</​i>​ (ấn bản 13). Bethesda, Maryland: National Geospatial-Intelligence Agency. 2011. tr. 10.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%C3%A3i+Th%E1%BA%A1ch+Sa&​amp;​rft.btitle=Sailing+Directions+161+%28Enroute%29+-+South+China+Sea+and+the+Gulf+of+Thailand&​amp;​rft.date=2011&​amp;​rft.edition=13&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=10&​amp;​rft.place=Bethesda%2C+Maryland&​amp;​rft.pub=National+Geospatial-Intelligence+Agency&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-durham-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Hancox,​ David; Prescott, Victor (1995). <i>A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys amongst Those Islands</​i>​. Maritime Briefings <​b>​1</​b>​ (6). University of Durham, International Boundaries Research Unit. tr. 25. ISBN 978-1897643181.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%C3%A3i+Th%E1%BA%A1ch+Sa&​amp;​rft.au=Hancox%2C+David%3B+Prescott%2C+Victor&​amp;​rft.aulast=Hancox%2C+David%3B+Prescott%2C+Victor&​amp;​rft.btitle=A+Geographical+Description+of+the+Spratly+Islands+and+an+Account+of+Hydrographic+Surveys+amongst+Those+Islands&​amp;​rft.date=1995&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-1897643181&​amp;​rft.issue=6&​amp;​rft.pages=25&​amp;​rft.pub=University+of+Durham%2C+International+Boundaries+Research+Unit&​amp;​rft.series=Maritime+Briefings&​amp;​rft.volume=1&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​dl><​dd>​3. Tên tiếng Việt của một số thực thể địa lý thuộc biển Đông (HSO)</​dd></​dl>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1265
 +Cached time: 20181011002919
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.220 seconds
 +Real time usage: 0.285 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1513/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 59124/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3700/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2284/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.066/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.39 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 204.866 ​     1 -total
 + ​55.64% ​ 113.982 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Disputed_Islands
 + ​50.35% ​ 103.158 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​17.78% ​  ​36.425 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.23% ​  ​31.203 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7847;​n_&#​273;&#​7843;​o_Tr&#​432;&#​7901;​ng_Sa
 + ​13.51% ​  ​27.676 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​13.22% ​  ​27.076 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​12.55% ​  ​25.701 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  9.68%   ​19.829 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  8.85%   ​18.131 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1439806-0!canonical and timestamp 20181011002918 and revision id 26345880
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
  
 +</​HTML>​
101-b-i-th-ch-sa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)