User Tools

Site Tools


101-b-i-n-i-c-u-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-b-i-n-i-c-u-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bãi Núi Cầu</​b>​ là một rạn san hô vòng chìm ngập dưới nước, thuộc cụm Song Tử của quần đảo Trường Sa. Rạn vòng này nằm cách <​i>​rạn Nguy Hiểm Phía Bắc</​i>​ (tiếng Anh: <​i>​North Danger Reef</​i>​) khoảng 23 hải lý (42,6 km) về phía đông.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[Ghi chú 1]</​sup>​ Một kênh nước rộng 2 hải lý (3,7 km) ngăn cách bãi Núi Cầu với bãi Đinh Ba gần đó.<​sup id="​cite_ref-durham_2-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Bãi Núi Cầu là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Hiện chưa rõ nước nào thực sự kiểm soát rạn vòng này.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Để biết thêm về khái niệm <​i>​rạn Nguy Hiểm Phía Bắc</​i>,​ xem cụm Song Tử.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-durham-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Hancox,​ David; Prescott, Victor (1995). <i>A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys amongst Those Islands</​i>​. Maritime Briefings <​b>​1</​b>​ (6). University of Durham, International Boundaries Research Unit. tr. 5. ISBN 978-1897643181.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%C3%A3i+N%C3%BAi+C%E1%BA%A7u&​amp;​rft.au=Hancox%2C+David%3B+Prescott%2C+Victor&​amp;​rft.aulast=Hancox%2C+David%3B+Prescott%2C+Victor&​amp;​rft.btitle=A+Geographical+Description+of+the+Spratly+Islands+and+an+Account+of+Hydrographic+Surveys+amongst+Those+Islands&​amp;​rft.date=1995&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-1897643181&​amp;​rft.issue=6&​amp;​rft.pages=5&​amp;​rft.pub=University+of+Durham%2C+International+Boundaries+Research+Unit&​amp;​rft.series=Maritime+Briefings&​amp;​rft.volume=1&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-s161-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book"><​i>​Sailing Directions 161 (Enroute) - South China Sea and the Gulf of Thailand</​i>​ (ấn bản 13). Bethesda, Maryland: National Geospatial-Intelligence Agency. 2011. tr. 9.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%C3%A3i+N%C3%BAi+C%E1%BA%A7u&​amp;​rft.btitle=Sailing+Directions+161+%28Enroute%29+-+South+China+Sea+and+the+Gulf+of+Thailand&​amp;​rft.date=2011&​amp;​rft.edition=13&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=9&​amp;​rft.place=Bethesda%2C+Maryland&​amp;​rft.pub=National+Geospatial-Intelligence+Agency&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181010152409
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.212 seconds
 +Real time usage: 0.361 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1570/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 59475/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3796/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2787/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.067/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.39 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 257.400 ​     1 -total
 + ​57.95% ​ 149.154 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Disputed_Islands
 + ​51.94% ​ 133.693 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​18.63% ​  ​47.949 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7847;​n_&#​273;&#​7843;​o_Tr&#​432;&#​7901;​ng_Sa
 + ​16.48% ​  ​42.432 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​13.78% ​  ​35.468 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.23% ​  ​31.469 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.98% ​  ​28.257 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 + ​10.12% ​  ​26.054 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  7.75%   ​19.951 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1407299-0!canonical and timestamp 20181010152408 and revision id 26345874
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-b-i-n-i-c-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)